מדיניות האתר

כללי

האתר הזה בבעלות ומופעל על ידי Celia Dee (כתובת). האתר מאפשר לציבור הגולשים באינטרנט בישראל לרכוש מוצרים המשווקים על ידי Celia Dee.

התנאים והמגבלות האלה יחולו על כל שימוש באתר ורכישות שנעשות דרכו. גלישה באתר ורכישה או כל שימוש אחר באתר מהווים אישור והסכמה מהמשתמש לתנאי המדיניות. המשתמש מצהיר ומאשר שקרא את כללי ההגבלות בזהירות ושהוא מודע ומסכים להם. אם המשתמש אינו מסכים לתנאים במלואם או בחלקם, המשתמש מתבקש לא להשתמש באתר.

 

שימוש האתר

ביצוע רכישות דרך האתר יאופשר בתנאי למילוי התנאים הנ"ל:

  • המשתמש מצהיר שהינו בוגר (מעל גיל 18) ויוכל לקיים פעולות משפטיות מחייבות. אם המשתמש הינו קטין(עוד לא מלא לו 18 שנים) או אינו זכאי לקיים פעולות חוקיות משפטיות ( ללא הסכמתו של פטרון/אפוטרופוס,( אנו נראה את שימושו באתר כאילו קיבלנו אישור מהפטרון/אפוטרופוס שלו.
  • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או הינו ארגון המאוגד כחוק ורשום בישראל.
  • למשתמש יש כתובת דואר אלקטרוני פעילה באינטרנט.
  • למשתמש יש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, ומספר טלפון אתו אפשר ליצור קשר עם המשתמש.
  • רכישות יעשו רק למען צורך פרטי ולא לצריכה סיטונאית.

 

Celia Dee תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות או לחסום את גישתם של משתמשים שהתנהלותם אינה ראויה או אינה מקבילה עם התנאים הנ"ל. בזה נכללת התנהגות שמפרה את הקניין הרוחני של Celia Dee  או שפוגעת ברכישות או בהפעלת האתר.

Celia Dee  תהיה רשאית גם לבטל כל רכישה שנעשתה בהפרת ההגבלות הללו או במקרה של חשש כי פעולה נעשתה בהפרת כל חוק החל על Celia Dee או על הלקוח.

 

ביצוע רכישה דרך האתר

המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

המשתמש יכול לבחור ממגוון פריטים המוצעים למכירה דרך האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש יכול לבחור את המידה, הצבע והכמות של המוצרים הרצויים. אם אירעה שגיאה בתיאור הצבע או במראה שלו, זה לא יחייב את Celia Dee. הצבעים שיופיעו באתר וכל תמונה הכוללת מוצר שמוצע לרכישה, מיועדים לשמש כדוגמה בלבד ועלולים להיות הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהיה תביעה כתוצאה.

Celia Dee תהיה רשאית לעדכן את עמודי האתר, להוסיף או להסיר מוצרים, להסיר מוצרים שהמלאי שלהם אזל, להוסיף או להסיר מידות או צבעים ולשנות מחירים של מוצרים המופיעים באתר.

כחלק מהרכישה, המשתמש יספק את פרטיו האישיים כגון שמו, כתובת מגוריו, כתובת הדוא"ל שלו,  מספר הטלפון שלו ופרטי כרטיס האשראי דרכם תתבצע הרכישה. לבסוף, המשתמש יאשר את ההוצאה לפועל של ההזמנה. המשתמש מצהיר כי הפרטים שסופקו במהלך ההזמנה הינם כנים, מלאים ומדויקים ומצהיר שהינו מודע שסיפוק מידע כוזב עלול להוות עבירה פלילית ושפעולה חוקית כוזבת ואזרחית עלולה להינקט נגד כל אדם המספק מידע כוזב, כולל טביעות בגין נזקים שנגרמו ל-Celia Dee כתוצאה מכך.

לאחר ביצוע ההזמנה, Celia Dee תבדוק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי הרלוונטית ועם קבלת אישורה של חברת האשראי,  יישלח דוא"ל למשתמש, על סמך הפרטים שנמסרו. יש להבהיר ולציין כי שליחת הדוא"ל אינה מהווה הוכחה להוצאה לפועל של הפעולה ואינה מחייבת את Celia Dee. רק הרשומות מהמחשב הפנימי של Celia Dee בלבד יהוו הוכחה מכריעה להוצאה לפועל של ההזמנה.

העסקה תושלם רק לאחר ש- Celia Dee תקבל אישור מחברת האשראי לחיוב, בתיאום לתהליכים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. ספירת הימים לשליחת ההזמנה תתחיל רק באישור כרטיס האשראי.

אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיס האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר או שיישלח דוא"ל למשתמש. יובהר כי במקרה זה ההזמנה תיוחס כלא מבוצעת, ולא תצא לפועל.

לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש יוכל לקבל פרטים לגבי הסטטוס של ההזמנה ושל המשלוח דרך מחלקת שירות הלקוחות של .Celia Dee

משלוח לכתובת הלקוח

Celia Dee תשלח מוצרים שנרכשו דרך האתר לכתובת בישראל שהמשתמש סיפק בהזמנה, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

הלקוח יצטרך לשלם דמי משלוח, על פי הסכומים שנקבעו באתר של  Celia Dee. Celia Dee תוכל מעת לעת לזכות הנחה על המשלוח או משלוח חינם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

Celia Dee תספק רק מוצרים שעבורם שולמה התמורה במלואה עם כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת שסופקה על ידי המשתמש.

התשלום למשלוח יעשה על ידי כרטיס האשראי ויצורף לתשלום של המוצרים. לא יתאפשר החזר מכל סיבה שהיא, למעט על פי חוק.

אלא אם כן צוין תאריך אחר באתר, תאריך המסירה יהיה עד 10 ימי עסקים מיום אישור העסקה באתר, מלבד משלוח לאזורים הרשומים כאן, אליהם תאריך המסירה יהיה עד 16 ימי עסקים.

במצבים של תדירות יוצאת דופן של הזמנות באתר, עלולים להיות עיכובים בתאריכי המשלוחים. במצבים חריגים אלה, עיכוב במשלוח עד 7 ימי עסקים לא ייחשב הפרה על ידי Celia Dee וללקוח לא תהיה טענה נגד Celia Dee.

תאריכי המסירה של המוצרים המצוינים באתר מתייחסים לימי עסקים. ימי עסקים הם ימי ראשון עד חמישי ואינם כוללים ימי שישי, ימי שבת, ימי שבתון, חגים ומועדים. Celia Dee תחל את הספירה מיום אישור העסקה מחברת כרטיס האשראי לעסקה. Celia Dee תאפשר את הקדמתו או שינויו של תאריך המסירה על פי צרכיו של המשתמש, בכפוף למדיניות חברת השליחויות ולתנאים המצוינים באתר במהלך ביצוע ההזמנה.

הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תחשב, לצורך תאריך  המסירה, כאילו בוצעה ביום העסקים הבא.

Celia Dee לא תהיה אחראית לכל עיכוב במשלוח או לאי מסירה שנגרמים כתוצאה ממידע שגוי, לא מדויק או לא שלם שסופק על ידי המשתמש; או כתוצאה מ"כח עליון" כלשהוא ואירועים מעבר לשליטת Celia Dee כולל שביתות, אירועי חירום ביטחוניים וכדומה.

המוצרים נשלחים על ידי חברת שליחויות חיצונית. בנוסף למה שמצוין בתנאי השימוש הללו, כלליה של החברה דרכה Celia Dee תקיים את משלוחיה תקפים לכל משלוח של מוצר דרך האתר ויחייבו את המשתמש.

ביטול הזמנה תיעשה בהתאם למדיניות ההחזרה, ההחלפה והביטול  של אתר Celia Dee.

במצבים חריגים בהם המוצר שהוזמן אינו יכול להישלח, Celia Dee תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח במטרה להחליף מוצר שהוזמן עם מוצר זהה באותו מחיר.

 

מידע הלקוח

כדי לבצע את ההזמנה, על המשתמש לתת פרטים כדי לטפל בהזמנה כמו שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, מספר נייד, מספר טלפון בית, מספר כרטיס אשראי ותעודת זהות. המשתמש מאשר כי מסירת פרטיו האישיים בתהליך ביצוע ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. שליחת הפרטים מצביעה על הסכמתו של המשתמש לשליחת הפרטים.

המשתמש מודע ומאשר כי כל המידע המסופק בעת ההרשמה לאתר וכתוצאה מפעילותו באתר (כולל מידע ונתונים שנאספים על המשתמש בזמן שימוש וגלישה באתר), יאוחסן במאגר הנתונים של Celia Dee. השימוש באתר מהווה אישור והסכמה של המשתמש לאחסון מידע כזה ועשיית כל שימוש בו, בהתאם לחוק.

כל עוד אין ברצונו של המשתמש לקבל הודעות מ- Celia Dee, המשתמש יוכל לבחור לא להצטרף לרשימת התפוצה של Celia Dee. בנוסף, המשתמש יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר.

Celia Dee תוכל להשתמש ב"עוגיות" (קבצי טקסט קטנים שמאוחסנים על ידי האתר של Celia Dee על הדיסק הקשיח של המחשב של המשתמש דרך הדפדפן( כדי לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש להצטרך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם שהוא משתמש באתר. אף על פי כן, יובהר כי למשתמש תהיה הבחירה, דרך הדפדפן שלו, לא לאחסן את קבצי ה"עוגיות" או למחוק אותם ממחשבו.

Celia Dee נוקטת אמצעי זהירות סבירים על מנת שמירת סודיות המידע המסופק על ידי המשתמש. Celia Dee לא תהיה אחראית, לאף נזק, ישיר או שאינו ישיר, שנגרם למשתמש כתוצאה מנזק למידע או שימוש שאינו מבוקר בנתוניו כולל במצבים מעבר לשליטתה של Celia Dee.

 

החזרת מוצר /ביטול עסקה

המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות ההחזרה, ההחלפה והביטול של אתר Celia Dee ובכפוף לכללי החוק, כולל כללי חוק הגנת הצרכן, 1981.

אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה הגיעה ללקוח באופן חלקי, מכל סיבה שהיא, (כולל במקרה של מחסור במלאי), המשתמש יחויב רק למוצרים שאכן נמסרו והגיעו והחיוב, אם ישנו כלל, על המוצרים שלא הגיעו יבוטל. המשתמש ייתן את הסכמתו לביטול מראש.

אם המשתמש לא השלים את הזמנתו, כולל בעקבות אי מסירת שם או מספר של אמצעי תשלום או כל מידע הכרחי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Celia Dee, הזמנה תיחשב כלא שלמה ולא תבוצע.

המשתמש יבדוק את המוצר ישר עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית ממה שהוצג באתר. המשתמש יוכל לבטל את העסקה בתיאום למדיניות ההחזרה, ההחלפה והביטול של אתר Celia Dee, בהתאם לכל החוקים.

בכל מצב שבו,  בעקבות "כח עליון" או כל אירוע מחוץ לשליטתה של Celia Dee או של גורם אחר מטעמה, היא לא תוכל לנהל את האתר על פי הצורך ו/או לשלוח את המוצרים או להגיע להתחייבות של  Celia Dee (באופן חלקי או מלא), היא תוכל לסיים את העסקה על פי שיקול דעתה בלבד.

"כח עליון" משמעותו, על פי המקובל בחוק, אירועים ביטחוניים; פעולות איבה; מצבי חירום ארציים או אזוריים; שביתות; תקלות מחשב; תקלות מערכות טלפון או כל תקלות אחרות במערכת התקשורת באשר הן, כולל כל פגיעות ונזקים.

Celia Dee נוקטת אמצעים סבירים כדי לוודא שבכל עת שהיא, מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה זהה למלאי המוצרים הממשי ברשותה. אף על פי כן, עלולים להיות מצבים חריגים בהם נהיה ברור ל-Celia Dee, לאחר השלמת הזמנה על ידי המשתמש, שהמוצר אינו במלאי. במצבים הללו Celia Dee תוכל לבטל את ההזמנה או להציע מוצר תחליפי. במצב כזה, Celia Dee לא תהיה אחראית ולא תישא באף השלכה ישירה, שאינה ישירה או בנזק מיוחד שנגרם למשתמש או לצד ג'.

Celia Dee רשאית לבטל כל עסקה באשר היא, במלואה או בחלקה, במקרה בו להזמנה יש שגיאה פקידית חריגה וברורה, בין אם במחיר המוצר או בתיאורו.

Celia Dee רשאית לבטל כל הזמנה במקרה של חשש כי משתמש מנסה או מנסה במכוון לחבל באתר, בפעילותו ובמערכת ההזמנה, או מנסה לרכוש את המוצרים לשימוש שאינו פרטי (למשל רכישה סיטונאית).

 

פעילות האתר

השירות באתר ניתן כמו שהוא. Celia Dee עושה מאמצים לשמר את שלמותו ופעילותו של האתר. Celia Dee אינה מבטיחה שהשירות באתר יהיה רצוף, יסופק באופן רגיל וללא הפרעות, שיבושים או תקלות- כולל תקלות דיסק קשיח, תכנה או קווי תקשורת, ואינה תהיה אחראית בכל דרך שהיא לתקלות או להפרעות באינטרנט העולמי או בקווי התקשורת המאפשרים גישה לאינטרנט.

 

אחריות ושירות

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ובמצב טוב, אלא אם כן מצוין אחרת.

בכל מקרה בו משתמש מאמין כי קיבל מוצר פגום, עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Celia Dee על מנת לטפל בבקשתו, בהתאם להוראות התנאים וההגבלות ובהתאם לחוק.

 

קניין רוחני

כל זכויות קניינה הרוחני של  Celia Dee, כולל העיצוב הגרפי של אתר החברה, של האתר עצמו, הכתובת, קוד המקור, התמונות, הנתונים, פרטי מוצר או כל פרט שקשור לפעולתה הינם רכושה הבלעדי של Celia Dee.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשחזר, לתרגם, למכור או לשווק שום מידע מהאתר (כולל תמונות, טקסט, סימנים מסחריים, שם מותג, קוד מקור, נתונים, רשימת מוצרים, וכדומה) ללא הסכמתה מראש שלCelia Dee בכתב. זה מתייחס גם לפרסום או לשימוש בתוך המערכת של כל אתר אחר או להפצת הנתונים מהאתר באופן מסחרי או פרטי.

ניתן לקשר את האתר דרך דף הבית ואסור להציגו באופן גלוי או מוסתר או ב"קישור עמוק" (מקושר לדפים בתוכו).

כל המידע המופיע באתר, כולל הגרפים, העיצוב, ההיצג המילולי, הסימנים המסחריים, הסמלים, כל החומר המילולי, הלוגואים כולל עריכתם והצגתם באתר, הינם רכושה הבלעדי של Celia Dee.

התוכן מהאתר אסור להצגה בכל דרך שהיא-  כולל באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת באשר הם המשנים את עיצוב האתר או מסירים כל תוכן מהם, בייחוד פרסומות או חומר שיווקי.

 

שונות

Celia Dee לא תהיה אחראית ואינה תישא בכל השלכה ישירה, שאינה ישירה או פגיעות ונזקים שנגרמו למשתמש או לצד ג', כתוצאה משימוש באתר או רכישה דרכו, תהיה אשר תהיה עילת התביעה, לרבות אובדן הכנסה או אובדן רווח.

Celia Dee, לא תהיה אחראית לתוכן המפורסם בקישורים שמופיעים באתר המובילים לאתרים אחרים. בנוסף, Celia Dee אינה מבטיחה שהקישור יוביל לאתר קיים או פעיל.

Celia Dee רשאית מעת לעת להעניק ללקוחותיה קופונים כחלק ממבצעים וכדומה, המספקים הנחה או זיכוי לקנייה באתר. מובהר כי ניתן לממש קופון אחד כחלק מעסקה.

הרשומות הממוחשבות של  Celia Deeבקשר לביצוע פעולות על ידי משתמשים באתר יהוו ראיות חותכות על הנכונות של הפעולות הללו.

Celia Dee רשאית לשנות את הוראות התנאים והכללים הללו מעת לעת. האחריות המלאה להכרת הוראות התנאים הללו חלות על המשתמש בכל עת.

התנאים והכללים הללו וכל מחלוקת קשורה יפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לשמיעת כל מחלוקת הנובעת בעקבות התנאים וההגבלות או הקשורה אליהם, יהיה באמצעות בית משפט בישראל.

הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

 

ראשון,שני,שלישי,רביעי,חמישי,שישי,שבת
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
אין מספיק פריטים זמינים. נותרו רק [max].
סל הקניות

סל הקניות שלך ריק

Return To Shop